Dotacja na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Celem projektu jest wsparcie utrzymania działalności gospodarczej średniego przedsiębiorcy, który na skutek wystąpienia pandemii COVID–19 w dniu udzielenia pomocy znajduje się w trudnej sytuacji finansowej lub odnotował spadek obrotów o co najmniej 30 % w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020, w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca roku ubiegłego. Dofinansowanie przysługuje na okres 3 miesięcy (lipiec-wrzesień 2020) w wysokości 250 643,10 zł i może być przeznaczone na koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz te związane z finansowaniem kapitału obrotowego. Wkład Funduszy Europejskich 250 643,10 zł.

Mapa serwisu       Kontakt
 
Firma  
 
 
Strona główna   ›   Firma   ›   O nas

O nas

9 listopada 2001 roku wystąpiono do wojewody Zachodniopomorskiego z wnioskiem o prywatyzację Przedsiębiorstwa PKS w Wałczu, w trybie art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych tj. w drodze oddania przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania spółce pracowniczej.

30 grudnia 2002 roku podpisano akt notarialny utworzenia Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Spółka z o.o. w Wałczu. W rok jubileuszu przedsiębiorstwo wchodzi zatrudniając 239 osób, w tym: 114 kierowców, 44 pracowników zaplecza technicznego, 25 pracowników na stanowiskach pomocniczych, 56 pracowników umysłowych z czego 23 zatrudnionych bezpośrednio na stanowiskach operacyjnych: kasjerzy biletowi, dyżurni ruchu, dyspozytorzy itp. W większości są to pracownicy z ponad 30-letnim stażem pracy. Firma posiada środki transportowe: 108 autobusów, 2 samochody ciężarowe i 2 przyczepy oraz 11 szt. transportu pomocniczego. W skład przedsiębiorstwa wchodzą: jednostka macierzysta w Wałczu, Placówka Terenowa w Czarnkowie, przystanki dworcowe w Trzciance i Jastrowiu oraz Ośrodek Wypoczynkowy w Zdbicach.

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Wałczu na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 344/2003 z dnia 8 września 2003 r. zostało postawione w stan prywatyzacji bezpośredniej w trybie art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171 poz. 1397 z późniejszymi zmianami). W związku z powyższym wszelkie składniki materialne i niematerialne majątku przedsiębiorstwa zostały oddane, na podstawie umowy w formie aktu notarialnego z dnia 8 września 2003 r., do odpłatnego korzystania Spółce pod nazwą:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka z o.o. w Wałczu.


Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka z o.o. w likwidacji w Wałczu
ul. Wojska Polskiego 54 | 78-600 Wałcz |Internet: www.pkswalcz.com.pl | Email: pkswalcz@pkswalcz.com.pl
Projekt i realizacja KAMPEKI